• foto7
  • foto8
  • foto4
  • foto3
  • foto6
  • foto2
  • foto1
  • foto5

Obavijest o rasporedu odvoza otpada u dane blagdana:

Odvoz otpada predviđen za 01.01.2018. izvršiti će se 30.12.2017.
Odvoz otpada predviđen za 06.01.2018. izvršiti će se 05.01.2018.

Eko-flor