• foto5
  • foto7
  • foto4
  • foto2
  • foto8
  • foto1
  • foto6
  • foto3

Vodič za građane: Proračun 2018. - 2020.odp, 20.12.2017.

Vodič za građane: Proračun 2017. - 2019.odp

I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Pisarovina za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu.xls, 2.3.2018.
I. Izmjena Plana razvojnih programa Općine Pisarovina za razdoblje 2018.-2020. godine.docx, 2.3.2018.

Konsolidirani financijski izvještaji, 1.3.2018.:
-Konsolidirani financijski izvještaji Općine Pisarovina za 01.01.-31.12.2017.xls
-Referentna stranica i potvrda o preuzimanju konsolidiranih financijskih izvještaja za 2017. godinu.pdf
-Bilješke uz konsolidiranu BILANCU za 2017. godinu Općina Pisarovina.docx
-Bilješke uz konsolidirani PR-RAS za 2017. godinu Općina Pisarovina.docx
-Bilješke uz konsolidirane OBVEZE za 2017. godinu Općina Pisarovina.docx
-Bilješke uz konsolidirani P-VRIO za 2017. godinu općina Pisarovina.docx
-Bilješke uz konsolidirani RAS-funkcijski 2017. Općinu Pisarovina.docx

Proračun općine Pisarovina za 2018. godinu, projekcije za 2019. i 2020. godinu.pdf, 20.12.2017.
Plan razvojnih programa Općine Pisarovina za razdoblje 2018. - 2020. godine.pdf, 20.12.2017.
Odluka o izvršavanju proračuna Općine Pisarovina za 2018. godinu.pdf, 20.12.2017.
II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Pisarovina za 2017. godinu.pdf, 20.12.2017.
II. Izmjene Plana razvojnih programa Općine Pisarovina za razdoblje 2017.-2019. godine.pdf, 20.12.2017.
II. Izmjene Odluke o izvršavanju proračuna Općine Pisarovina za 2017. godinu.pdf,20.12.2017.

Prijedlog proračuna Općine Pisarovina za 2018. godinu, projekcije za 2019. i 2020. godinu.pdf, 15.11.2017.

I. Izmjene i dopune proračuna Općine Pisarovina za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019.g.pdf, 15.9.2017.

I. Izmjene Plana razvojnih programa Općine Pisarovina za razdoblje 2017. - 2019.g.pdf, 15.9.2017.

      Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2017.g.pdf, 15.9.2017.

Izvještaj o zaduživanju. pdf, 15.9.2017.

Izvještaj o danim jamstvima 30.6.2017.g.pdf, 15.9.2017.

Izvještaj o korištenju proračunske zalihe.pdf, 15.9.2017.

Obrazloženje polugodišnjih Izvještaja Općine Pisarovina za period 1.1.-30.6.2017.pdf, 15.9.2017.

Izvještaj o provedbi razvojnih programa.pdf, 15.9.2017.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Pisarovina za 2016. godinu.pdf, 21.4.2017.

Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu kapitala u 2016. godini.pdf,21.4.2017.

Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima u 2016. godini.pdf,21.4.2017.pdf,21.4.2017.

Izvještaj o korištenju proračunske zalihe u 2016. godini.pdf,21.4.2017.pdf,21.4.2017.

Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka te izvršenja rashoda i izdataka Općine Pisarovina za 2016. godinu.pdf,21.4.2017.pdf,21.4.2017.

Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa u 2016. godini.pdf,21.4.2017.pdf,21.4.2017.

Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2016. godinu.pdf,21.4.2017.pdf,21.4.2017.

Konsolidirani financijski izvještaji 1.1.-31.12.2016. Općine Pisarovina.pdf, 1.3.2017.

Odluka o I. Izmjenama i dopunama odluke o izvršavanju Proračuna Općine Pisarovina za 2017. godinu.pdf

Financijski izvještaji Općine Pisarovina 1.1.-31.12.2016.xls

Financijski izvještaji Općine Pisarovina 1.1.-31.12.2016.pdf, 17.2.2017.

Proračun Općine Pisarovina za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu.pdf, 19.12.2016.

Plan razvojnih programa Općine Pisarovina za razdoblje 2017. - 2019. godinu.pdf, 19.12.2016.

Odluka o izvršavanju proračuna Općine Pisarovina za 2017. godinu.pdf, 19.12.2016.

Odluka o II. Izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju proračuna Općine Pisarovina za 2016. godinu.pdf, 19.12.2016.

II. izmjene Plana razvojnih programa Općine Pisarovina za 2016. godinu.pdf, 19.12.2016.

Odluka o II. Izmjenama i dopunama proračuna Općine Pisarovina za 2016. godinu.pdf, 19.12.2016.

Proračun Općine Pisarovina za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. - prijedlog.pdf, 15.11.2016.

Plan razvojnih programa Općine Pisarovina za 2017. godinu, projekcije za 2018. i 2019. - prijedlog.pdf, 15.11.2016.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Pisarovina za 2016. godinu.pdf, 14.9.2016.

Nacrt prijedloga plana proračuna za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu za Općinu Pisarovina.pdf, 14.10.2016.

I. Izmjene i dopune proračuna Općine Pisarovina za 2016. godinu.pdf, 29.6.2016.

I. Izmjene plana razvojnih programa Općine Pisarovina za razdoblje 2016. - 2018. godine.pdf, 29.6.2016.

Odluka o I. Izmjenama i dopunama odluke o izvršavanju Proračuna Općine Pisarovina za 2016.godinu.pdf, 29.6.2016.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2015. godinu.pdf

Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima.pdf

Izvještaj o korištenju proračunske zalihe.pdf

Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa.pdf

Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu kapitala u 2015.g.pdf

Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka Općine Pisarovina za period od 1.1.2015.-31.12.2015.g.pdf

Odluka o preraspodjeli sredstava u Proračunu Općine Pisarovina za 2015. godinu.pdf

II. IZMJENE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE PISAROVINA za razdoblje 2015.-2017.pdf

ODLUKA O II. IZMJENAMA PRORAČUNA OPĆINE PISAROVINA za 2015.pdf

ODLUKA o izvršavanju Proračuna Općine Pisarovina za 2016.g.pdf, objavljeno 7.12.2015.

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 2016.,2017. I 2018.g.pdf, objavljeno 7.12.2015.

PRORAČUN 2016., projekcije 2017. i 2018.g.pdf, objavljeno 7.12.2015.

ODLUKA o izvršavanju Proračuna Općine Pisarovina za 2016.g.-PRIJEDLOG.pdf, objava 16.11.2015.

Plan razvojnih programa 2016., 2017. i 2018.-PRIJEDLOG.pdf , objava 16.11.2015.

Proračun 2016., projekcije 2017. i 2018.-PRIJEDLOG.pdf, objava 16.11.2015.

 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju pororačuna Općine Pisarovina za 2015.g.pdf

Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka te izvršenje rashoda i izdataka od 1.1.2015. - 30.6. 2015.g.pdf  

I. IZMJENE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA Općine Pisarovina za razdoblje 2015. - 2017. godine.pdf

ODLUKA O I. IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORAČUNA OPĆINE PISAROVINA ZA 2015. GODINU.pdf

 

IZVJEŠĆA I ODLUKE DONESENE NA 3. SJEDNICI OPĆINSKOG VIJEĆA održanoj 12. rujna 2013. godine:

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 1.-6. 2013.pdf

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2013.G. (REBALANS)

ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA ZA 2013.G.

ODLUKA O IZMJENAMA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U ŠPORTU U 2013.GODINI

ODLUKA O IZMJENAMA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI U 2013. GODINI

ODLUKA O IZMJENAMA PROGRAMA SOCIJALNE SKRBI OPĆINE PISAROVINA ZA 2013. GODINU