• foto7
  • foto3
  • foto6
  • foto4
  • foto2
  • foto1
  • foto8
  • foto5

LAG - VALLIS COLAPIS

LAG "VALLIS COLAPIS"

Na temelju članka 17. st.1. t. 3. Statuta Općine Pisarovina («Glasnik Zagrebačke Županije» br. 11/07, 21/09, 1/13 I 10/13) Općinsko vijeće Općine Pisarovina na svojoj 3. sjednici održanoj dana 12. rujna 2013. donosi: ODLUKU o pristupanju Općine Pisarovina u članstvo L A G Vallis Colapis  - ruralnu razvojnu mikro regiju u širem području sliva rijeke Kupe sa sjedištem u Ozlju, Kurilovac 1 (dalje u tekstu: LAG).

Ured LAG Vallis Colapis se nalazi na adresi:

Kurilovac 1alt
47280 Ozalj
Hrvatska


Tel. +385-47-731-400 (kućni 112)
Fax. +385-47-731-172alt

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Internet: www.vallis-colapis.hr